COI Integriteitsstandaard

Het instrument dat organisaties en individuen helpt integraal te sturen op integriteit.

Op naar een integriteitsbewuste organisatie

De COI-standaard is een leidraad om effectief aan de slag te gaan met integriteit en ethiek of deze op onderdelen te versterken. Het doel van de standaard is: 'het ontwikkelen en versterken van een integere organisatiecultuur'.

De aanpak is integraal. Het begint met het ontwikkelen van een eigen visie omtrent integriteit en het eindigt nooit: het is belangrijk voortdurende aandacht voor integriteit teweeg te brengen. Organisaties die transparant zijn over hun intenties, hier in de praktijk blijk van geven en continu werken aan een integriteitsbewuste cultuur, zijn in staat meer waarde te creëren.

Voor wie is de COI-standaard?

De COI-standaard is geschikt voor alle typen organisaties:
ongeacht de sector, publiek of privaat, klein of groot, nationaal of internationaal. De standaard is door iedereen te gebruiken die zich beroepsmatig bezighoudt met organisatie-integriteit en ethiek of gerelateerde onderwerpen als verantwoord en maatschappelijk ondernemen, goed bestuur of het voorkomen en opsporen van crimineel gedrag. De doelgroep bestaat uit (maar is niet beperkt tot) compliance officers, integriteitscoördinatoren, risicomanagers, beleidsmedewerkers, juristen, auditors, accountants, organisatieantropologen, bestuurders en toezichthouders.

Wat levert het op?

Toepassing van de COI-standaard garandeert niet dat onethisch of niet-integer gedrag niet meer voorkomt of zal voorkomen in de organisatie. Wel worden de voorwaarden voor integer gedrag binnen de organisatie geoptimaliseerd.

  • De organisatie is in staat sneller de zwaktes en risico’s te herkennen en daarop te anticiperen.
  • De organisatie werkt aan een sterkere cultuur waar mensen leren van fouten en deze ombuigen tot lessen.
  • Met de COI-standaard als toetsingskader wordt het integriteitsmanagement in kaart gebracht en zonodig verder versterkt. Zo kan de organisatie aan externe stakeholders laten zien dat zij daadwerkelijk bouwt aan een (meer) integere organisatiecultuur en expliciet niet-integer gedrag probeert te voorkomen.

Proces van continue verbetering

Een integere organisatiecultuur is nooit 'af'. Om deze te bestendigen is continue aanpassingsbereidheid van de organisatie absoluut noodzakelijk (een randvoorwaarde). Het integriteitsmanagement en de daaraan gekoppelde acties dienen steeds weer bijgesteld te worden om deze in overeenstemming te brengen met de beleidsdoelstellingen en voor de organisatie relevante principes.

De PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) helpt organisaties het continue verbeterproces vorm te geven en zo op gestructureerde wijze de condities voor integer gedrag te optimaliseren en bij te dragen aan het voorkomen van integriteitsschendingen.

Guggenheim museum
Integrity diagram
Integrity is when what you think,
what you say and what you do are one
Naval Ravikant

Meer informatie

De COI integriteitsstandaard is in beheer bij het Centre for Organisational Integrity. U kunt de COI integriteitsstandaard kosteloos downloaden. Als organisatie kunt u met de COI integriteitsstandaard aan de slag. Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie of toelichting wenst.

LinkedIn

Volg ons voor actuele updates op LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

Ik schrijf me in voor de periodieke nieuwsbrief van de Stichting COI.
Ik begrijp dat mijn naam en e-mailadres ten behoeve hiervan in een database worden opgeslagen.

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Bedankt voor uw inschrijving voor de COI nieuwsbrief.
Een bevestiging van inschrijving wordt gestuurd naar:

Indien u na 5 minuten geen bericht heeft ontvangen dan is het bericht wellicht in de spambox terecht gekomen . Staat hij daar ook niet bij dan kunt u ons contacten via info@stichtingcoi.nl

Met vriendelijke groeten.
Stichting COI
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Aanmelden COI Leergang Integriteitsmanagement

Na aanmelding nemen we contact met u op en ontvangt u het inschrijfformulier.

Ik meld me aan voor de COI Leergang

Aanmelden COI Leergang

Veel dank voor uw aanmelding! We sturen het inschrijfformulier voor de COI Leergang op naar:
Na ontvangst van het inschrijfformulier maken we de inschrijving definitief. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via info@stichtingcoi.nl

Met vriendelijke groeten.
Stichting COI
Oops! Something went wrong while submitting the form.