logo privacy statement

PRIVACY STATEMENT

De Stichting Centre for Organisational Integrity (hierna: COI) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. COI is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 5553 5585.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door COI? Neem contact met ons op via info@stichtingcoi.nl

U kunt ook contact met ons opnemen via de website www.stichtingcoi.nl

Doelen en rechtsgronden van de verwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiële- en ledenadministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over COI en onze activiteiten. Bijvoorbeeld over webinars, seminars en de bijeenkomsten van het alumninetwerk. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

  1. de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u of uw organisatie en COI;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;.
  3. toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Titulatuur
  • Functie
  • Bedrijfsnaam
  • Contact- en factuuradres
  • E-mail adres
  • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen. 

Verwerking van uw persoonsgegevens door derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoorgenoemde doelen. 

COI verwerkt zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we geen persoonsgegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken. 

Bewaartermijn 
Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de leergang dan wel de duur dat u als alumnus aangemeld staat, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden. 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 
U kunt ons verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke. 

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Het kan zijn dat wij u vragen zich te legitimeren om er zeker van te zijn dat uzelf een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens doet. 

Is een specifieke (deel van de) verwerking van uw persoonsgegevens door COI gebaseerd op uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming met betrekking tot die verwerking altijd intrekken. 

Klachten 
Wij verwerken uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw gegevens door ons? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te DenHaag.

COI going to a Seminar

Inschrijven nieuwsbrief

Ik schrijf me in voor de periodieke nieuwsbrief van de Stichting COI.
Ik begrijp dat mijn naam en e-mailadres ten behoeve hiervan in een database worden opgeslagen.

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Bedankt voor uw inschrijving voor de COI nieuwsbrief.
Een bevestiging van inschrijving wordt gestuurd naar:

Indien u na 5 minuten geen bericht heeft ontvangen dan is het bericht wellicht in de spambox terecht gekomen . Staat hij daar ook niet bij dan kunt u ons contacten via info@stichtingcoi.nl

Met vriendelijke groeten.
Stichting COI
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Aanmelden COI Leergang Integriteitsmanagement

Na aanmelding nemen we contact met u op en ontvangt u het inschrijfformulier.

Ik meld me aan voor de COI Leergang

Aanmelden COI Leergang

Veel dank voor uw aanmelding! We sturen het inschrijfformulier voor de COI Leergang op naar:
Na ontvangst van het inschrijfformulier maken we de inschrijving definitief. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via info@stichtingcoi.nl

Met vriendelijke groeten.
Stichting COI
Oops! Something went wrong while submitting the form.